فصلنامه تلاش سبز؛  شماره 1 -پاییز1391 منتشر شد و برای دانلود و مطالعه در سایت رعد کرج قرار گرفت

 

آنچه در این شماره خواهید خواند

....

شما می توانید این شماره را از طریق لینک ذیل دانلود و مطالعه نمایید.

download-button

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نشریه تلاش سبز سال 1391 شماره 1 - پاییز 1391