مجتمع رعد به عنوان یک نهاد آموزشی نیکوکاری خدمات خود را بطور کلی در دوزمینه توانبخشی، آموزش فنی و حرفه ای  ارائه می نماید.تعریف معلولیت در دنیای جدید عبارت است از " عدم تناسب بین ظرفیت‌های فرد با محیط زندگی و عملکرد او" رعد تلاش می‌کند تا با اصلاح محیط ( تغییر نگرش افراد، حساس سازی جامعه در جهت اصلاح محیط) و ارتقاء عملکرد معلولان از طریق آموزش فنی حرفه‌ای متناسب با وضعیت جسمی آنان معلولیت ها را کاهش دهد.پس از طي ربع قرن بيش از پنج هزار نفر در آموزش هاي رعد شركت كرده و تعداد زيادي از آنان در تهران و یا سایر شهرستان‌ها مشغول به كار هستند.

کلیه خدمات مجتمع به تمام معلولین متقاضی حائز شرایط آموزش، بصورت کاملا رایگان است. چرا که منابع مالی و تسهیلاتی مجتمع از محل دریافت اعانات مردمی، حمایت های افراد نیکوکار و کمکهای سخاوتمندانه آنان تامین می­شود.در ارائه این خدمات هیچگونه تبعیضی به دلایل نژادی، فرقه­ای، مذهبی، جنسیتی، رنگ پوست، ملیت قومی در مورد معلولین قابل پذیرش قائل نمی­شود.کارآموزان رعد به نحو زیر از آموزش های فنی و حرفه ای ویژه معلولان به رایگان برخوردار می شوند. خواهران و برادران معلول متناسب با پایه تحصیلی (با حداقل تحصیلات تا پایان دوره راهنمایی) و توان جسمی و روحی و علاقه و استعداد فردی خود ارزیابی و مطابق با استانداردهای وزارت کار، که ارزش بین المللی دارد، تحت آموزش­های ویژه فنی و حرفه­ای قرار می­گیرند.کارآموزان در صورت نیاز از خدمات توان­بخشی مجتمع به رایگان برخوردار می­شوند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خدمات