در این واحد با بهره گیری از توان علمی و تجربی کارشناسان رشته های مشاوره و روانشناسی ، گفتار درمانی ، کاردرمانی ، فیزیوتراپی و پزشک عمومی  با به کارگیری کلیه دستگاه ها و امکانات مدرن روز با هدف بهبود وضع جسمانی و یا حداقل پیشگیری از پیشرفت و دفرمه شدن عضو به معلولان عزیز خدمات ارائه می شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خدمات خدمات توانبخشی معرفی واحد توانبخشی